Tính độc lập của cơ quan tiến hành tố tụng trong Tố tụng hành chính  nói chung và của Tòa hành chính nói riêng là một minh chứng của một nền dân chủ thực chất. Một quốc gia khó có thể ổn định và phát triển thịnh vượng nếu không có một hệ thống cơ quan tài phán độc lập với hai nhánh quyền lực lập pháp và hành pháp. Bàn về nguyên tắc tư pháp độc lập, nghĩa là nhắc tới một số nguyên tắc như “Quyết định của tòa án không bị sự can thiệp của các chủ thể khác trong xã hội“phạm vi xét xử của tòa án không chỉ bao gồm các hành vi vi phạm pháp luật của thường dân, mà còn cả các hành vi của các quan chức nhà nước, thậm chí cả cơ quan nhà nước. Tính độc lập của Tòa hành chính có nghĩa là Tòa án, khi tham gia tố tụng phải độc lập và không bị chi phối bởi bất cứ một loại quyền lực nào, kể cả nhà lãnh đạo nắm quyền lực tối cao.

>> xem tiếp

Ngày 17/12, tại Vĩnh Phúc PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng ban Điều hành Đề án và TS. Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đồng chủ trì Hội thảo. Ngày 18/12 tại Hà Nội, PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng ban Điều hành Đề án, PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người, Thường trực Ban điều hành Đề án và TS. Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đồng chủ trì Hội thảo. Trong 2 ngày diễn ra, hội thảo còn có sự tham gia của các đại biểu gồm các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu quyền con người từ các bộ, ngành và đại diện các trường đào tạo nghề của một số địa phương.

>> xem tiếp