Hội thảo Quyền con người trên không gian mạng

Ngày 26/6/2020, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo “Quyền con người trên không gian mạng”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ và PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người đồng chủ trì Hội thảo. Đồng chí Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực về Nhân quyền Chính phủ đến dự và phát biểu khai mạc. Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu gồm các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu quyền con người từ các bộ, ngành và đại diện Ban Chỉ đạo Nhân quyền một số địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thiếu tướng Lê Tấn Tới khẳng định tính cấp thiết của vấn đề bảo vệ quyền con người trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ, liên tục của các dịch vụ mạng là một trong những thành tựu to lớn của nền khoa học công nghệ, đã làm thay đổi lớn lao mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp vừa mang tính quốc gia, vừa mang tính toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nạn tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng, kiểm soát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo đảm quyền con người như quyền riêng tư, quyền bí mật đời tư của cá nhân, doanh nghiệp.Điều đó đòi hỏi phải có chủ trương, đường lối, chiến lược và chính sách phù hợp có tính dự báo để có thể giải quyết tốt các thách thức và tận dụng các cơ hội mà Internet và mạng xã hội mang lại.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực về Nhân quyền Chính phủ   phát biểu khai mạc Hội thảo

Đồng chí Thứ trưởng hy vọng rằng, với sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc từ cơ sở lý luận và thực tiễn của các nhà khoa học, Hội thảo cần đưa ra được luận cứ khoa học làm cơ sở để đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương đề ra các chủ trương và giải pháp trong công tác đấu tranh và bảo vệ quyền con người nói chung và quyền con người trên không gian mạng nói riêng.

Qua 02 phiên thảo luận, các nhà khoa học, diễn giả đã trình bày 12 chuyên đề gồm: Quyền con người trên không gian mạng, lợi ích và thách thức; pháp luật quốc tế về quyền tự do Internet, một số giá trị pháp lý Việt Nam; công tác đối ngoại trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay; quyền tự do biểu đạt trên mạng xã hội, lý luận và thực tiễn quốc tế; bảo đảm quyền con người trên không gian mạng, kinh nghiệm quốc tế tại Việt Nam; vấn đề hạn chế quyền con người theo chuẩn mực quốc tế và sự vận dụng vào hệ thống pháp luật và trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay; bảo vệ quyền con người trong quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Internet và mạng xã hội; quyền con người trên không gian mạng, một số vấn đề lý luận và thực tiễn; các biểu hiện vi phạm quyền con người trên không gian mạng hiện nay; Hoạt động xâm phạm ANTT trên không gian mạng, thực trạng và giải pháp.

Hội thảo đã tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm về vấn đề lý luận, các khía cạnh pháp lý, và các vấn đề thực tế các địa phương, nhận diện những lợi ích và thách thức trên không gian mạng về vấn đề bảo vệ quyền con người; các biểu hiện vi phạm quyền con người, hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự và thực tế tình hình hoạt động trên không gian mạng ở một số địa phương.

Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo, PGS, TS Tường Duy Kiên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền con người trên không gian mạng hiện nay. Vai trò và sự phát triển to lớn của mạng xã hội đã mang lại nhiều lợi ích, nhiều thời cơ nhưng đồng thời lại thách thức, xung đột với nhiều vấn đề khác trong xã hội. Việc phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội dẫn đến sự tự do của từng cá nhân tham gia, mỗi cá nhân đều là những “nhà báo” trên không gian mạng. Do đó, quyền con người trên không gian mạng không phải là quyền tuyệt đối, mà ngược lại cần thiết có sự hạn chế, điều đó đã được thể hiện qua nhiều quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam. Công tác quản lý nhà nước cần vạch rõ giới hạn để không xâm phạm tới quyền con người trên không gian mạng nhưng đồng thời, phải xác định được vai trò của mình trong việc bảo đảm quyền con người trên không gian mạng, đặc biệt trong việc bảo vệ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, trong đó chú trọng tới phụ nữ và trẻ em. Cần sớm nhận diện các hành vi vi phạm quyền con người trên không gian mạng, và hoàn thiện cơ chế xử lý đối với các hành vi đó, từ chế tài xử phạt hành chính cho tới xử lý hình sự.

PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người kết luận Hội thảo

Sau Hội thảo, Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ sẽ báo cáo kết quả Hội thảo lên Bộ Công an và kiến nghị Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ sử dụng kết quả Hội thảo phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước đối với không gian mạng trong khi vẫn bảo đảm quyền con người theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế./.

Tin bài: Thế Anh